Tellimistingimused

Käesolevad tellimistingimused kehtivad kõigile isikutele, kes esitavad tellimuse veebikeskonnas ning seeläbi sooritavad tehingu ostukeskonna omaniku KADRIART OÜ-ga.

ÜLDINE

 • KADRIART OÜ -l on õigus muuta ning täiendada veebikeskonnas käesolevaid tellimistingimusi, tooteid, nende kirjeldusi, pilte ning hindu vastavalt oma äranägemise järgi.
  Käesolevatele tingimustele lisaks reguleerivad veebikeskonna kaudu tehingu sooritanud isikute vahelisi õigussuhteid Eesti Vabariigis kehtivad seadused.
 • kauplemine toimub EUR valuutas.
 • Tellija poolt esitatud tellimus on aluseks ostu-müügi lepingule KADRIART OÜ ja Tellija vahel. KADRIART OÜ nõustub lepinguga, kui ta asub tellimust täitma, jättes endale vajadusel õiguse tellimus tühistada sellest Tellijat informeerides.
 • KADRIART OÜ ei vastuta kaupade kohaletoimetamise viivituse ja arusaamatuste eest juhul, kui need on tingitud Tellija poolt tellimuse vormistamisel esitatud andmete ebatäpsusest või ebaõigusest.

 

TELLIMUSE EDASTAMINE

 1. Tellimust saab esitada läbi aadressi www.kadriart.ee
 2. Kirjutades mulle facebooki või instagrami
 3. Saates e-mail aadressile info@kadriart.ee

 

KAUBA KÄTTESAAMINE JA TARNEAEG

 • Kauba kättesaamine ja tarne toimub Eesti piirides või vastavalt kokkuleppele välismaale.
 • KADRIART OÜ-l on õigus lepingust taganeda juhul, kui tellitud kaupa ei ole võimalik tarnida.
 • KADRIART OÜ informeerib Tellijat lepingust taganemisest esimesel võimalusel kas telefoni või e-kirja teel. Juhul, kui Tellija on tellitud kauba eest juba tasunud, tagastab KADRIART OÜ ostuhinna viivitamatult, kuid hiljemalt 14 päeva jooksul.
 • Kättetoimetamise kiirus oleneb toote juures olevast tarnelubadusest. Kui tarnelubadust ei ole märgitud, siis tarnelubadus on kuni 8 nädalat. Tarnelubadus on indikatiivne ja võib nihkuda paari päeva raames olenevalt pühadest ja ettenägematutest asjaoludest.
 • Kaup tarnitakse tellijani läbi KADRIART OÜ koostööpartnerite (Omniva, Itella Smartpost, DPD). Kauba tarnekulud tasub tellija vastavalt KADRIART OÜ esitatud hinnale, lähtudes koostööpartnerite hinnakirjale.
 • Samas tellimuses olevad erinevate tarneaegadega tooted saavad tellimuse kinnitamisel lõpliku tarneaja kõige pikema ooteajaga toote järgi.

 

TAGASTAMINE

 • Vastavalt seadusele on tarbijal õigus lepingust taganeda 14 päeva jooksul alates tellitud kauba kättesaamisest ning kaup kasutamata kujul rikkumata pakendis tagastada (väljaarvatud eritellimustooted). Tagastamise õigus ei laiene juriidilistele isikutele. Tarbijakaitseseaduse mõistes on tarbija eraisik.
 • Eritellimustoodete valmistamine võib eeldada tootjalt (KADRIART OÜ) koheste kulutuste tegemist (paberite, paspartuu, raamide tellimine), mistõttu ei aktsepteerita tellimuste tühistamist peale 48 tunni möödumist tellimuse edastamisest ja kinnitamisest alates.
 • Tagastada ei saa spetsiaalselt eritellimusel Kasutajale valmistatud Kaupu. Kadriart OÜ jätab endale õiguse kujundada eritellimustooteid endale omase käekirja järgi. Loomingulistest ja kunstilistest vaadetest tulenevaid eriarvamusi ja pretensioone ei rahuldata.
 • Tagastatud toode peab olema originaalpakendis, originaalmarkeeringus ning samasuguses komplekssuses nagu Tellijale väljastamise hetkel.
 • Juhul, kui kauba originaalpakend on kahjustunud või kui kauba prooviperioodil toimunud kauba kasutamine ületab kaubaga tutvumiseks vajaliku mõistliku ulatuse või kui tagastatav kaup ei ole uue samalaadse kaubaga analoogilises seisukorras, siis on KADRIART OÜ-l õigus arvestada Tellijale tagastamisele kuuluvast summast ühepoolselt maha kauba väärtuse vähenemisele vastav hüvitis. Hüvitise suurus määratakse kindlaks lähtudes tagastatud kauba väärtuse võimaliku vähenemise ulatusest ning hüvitise suurusest teavitatakse Tellijat esimesel võimalusel pärast hüvitise suuruse väljaselgitamist.
 • Kauba tagastamise saatmiskulu kannab tarbija. Müüja ei hüvita tagasisaatmise kulusid.
 • KADRIART OÜ tagastab Tellija poolt tasutu viivitamata, kuid mitte hiljem kui 14 päeva jooksul lepingust taganemise teate jõudmisest.
 • Loodusjõudude poolt tootele tekitatud kahjusid KADRIART OÜ ei korva.

 

PRETENSIOONIDE ESITAMISE AEG

 • Vastutan toodete nõuetele mittevastavuste ja puuduste eest. Kui avastate kauba kätte saamisel, et toode ei vasta tellitu kriteeriumitele siis palun saatke 3 tööpäeva jooksul e-mail aadressile  koos kauba mittevastavuse või puuduse kirjelduse ja fotodega.
  KADRIART OÜ ei vastuta kliendi süül toote kahjustumise eest ning puuduste eest, mis on tekkinud tootele seoses ebaotstarbelise ning mittekorrapärase kasutamise tagajärjel. Samuti ei aktsepteerita loomingulistest ja kunstilistest vaadetest tulenevaid eriarvamusi ja pretensioone.
  Toote mittevastavuse ning puuduste korral on kliendil õigus nõuda toote asendamist korrektse tootega. Transpordi kulud kannab sel juhul KADRIART OÜ.
  KADRIART OÜ vastab Tellija esitatud kaebusele kirjalikult või kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis 15 päeva jooksul.

 

VAIDLUSED

 • Lepingu täitmisel tekkivad vaidlused püütakse lahendada läbirääkimiste teel. Kokkuleppe mittesaavutamisel lahendatakse vaidlused kohtu korras Eesti Vabariigis kehtivate õigusaktide kohaselt kohtus. Tellijal on Lepingust tulenevate vaidluste kohtuväliseks lahendamiseks õigus pöörduda Tarbijakaitseameti juures tegutseva Tarbijavaidluste komisjoni poole.